Náboj v komoře – mít či nemít

Jedná se o velmi častou otázku. Pokud se rozhodnete nosit svou zbraň, měli byste si také zodpovědět otázku, v jakém „stavu pohotovosti“ budete svou pistoli ukládat do pouzdra. V závislosti na konstrukci zbraně, máte několik možností, v jakém stavu ji budete nosit, ale pokud tuto otázku zobecníme, může to být asi takto. Chci nosit svou střelnou zbraň připravenou po stisku spouště okamžitě vystřelit nebo  se chci cítit bezpečnějí před náhodným výstřelem a zbraň nosit nenabitou? Odborníci na sebeobranu mají jasno a doporučují nosit zbraň vždy připravenou k okamžité střelbě. Ale je to opravdu tak jednoduché? A pokud se rozhodnu jejich rady uposlechnout, jak si si mohu být jist, že náhodou nevystřelím a nezraním sebe nebo někoho ve svém okolí? A je to opravdu tak důležité? Na tyto a další otázky se pokusím odpovědět v následujícím článku.

Nejprve si zodpovězme otázku, co je to vlastně to nošení s nábojem v komoře. Aby mohla pistole (a vlastně jakákoliv střelná zbraň) vystřelit, musí být nabitá. To je logické. Co se týče pistole, znamená to, že náboj musí být dopraven ze zásobníku do prostoru, který se jmenuje nábojová komora, která ústí do hlavně v těle pistole. Zároveň musí být nějakým způsobem aktivován úderník, který po stisku spouště udeří na zápalku náboje a dojde k výstřelu.

Aby to nebylo tak jednoduché, rozlišujeme z tohoto pohledu několik konstrukcí:

 • Single Action (SA) – Jednočinná spoušť provádí jednu činnost – uvolnění napnutého bicího mechanismu (kohoutu nebo úderníku). Chod spouště v tomto režimu je krátký a lehký. Před každým výstřelem musí být nejdříve napnut bicí mechanismus, ať už ručně, nebo automaticky. Tento typ spouště se vyskytuje u téměř všech dlouhých zbraní a také u některých revolverů a samonabíjecích pistolí.
 • Double Action (DA) – tento systém využívá například u nás populární CZ-75. Jak už název napovídá, jedná se o dvoučinný mechanismus spouště.  Z této pistole je možné vystřelit jak s vypuštěným, tak i nataženým kohoutem (tedy jak v jednočinněm módu – SA, tak ve dvojčinném). Typicky to je tak, že pokud máte zbraň v pouzdře, máte kohout vypuštěný. První výstřel vyžaduje tedy více síly na spoušť, ale po prvním výstřelu se zbraň automaticky přebije a kohout je pak už v zadní poloze a pro výstřel je potřeba mnohem menší síly kladené na spoušť. Výhodou je, že ve dvojčinném módu
 • Double Action Only (DAO) – Poslední variantou spoušťového systému, který je typický například pro pistole značky Glock, je právě DAO. Aby zbraň mohla vystřelit, musí být úderník nebo kohout natažený. U systému Glock je to  ještě trochu jinak, protože u něj se používá tzv. částečně předepjatý úderník. To v praxi znamená, že uderník se natažením dostane „na půl cesty“ a stiskem spouště je potřeba jej ještě kousek posunout dozadu a dodat mu dostatek energie potřebné pro dostatečně silný úder zápalky náboje a tedy i vystřelení.

Ostatně se podívejte na obrázek níže, kde je názorně vidět, jakým způsobem pistole pracuje.

Jak je vidět na obrázku, náboj je natažením zbraně dopraven ze zásobníku do nábojové komory. Následně úderník udeří na zápalku a dojde k výstřelu. Část energie je pak využita pro opětovné samočinné nabití, závěr putuje směrem vzad, vystřelená nábojnice je vyhozena ven, úderník se natáhne a závěr cestou zpět vyjme další náboj ze zásobníku a dopraví ho do komory. A celý cyklus se může opakovat.

A nyní se oklikou dostávám k původní otázce. V jakém stavu nosit svou zbraň pro sebeobranu. S nábojem v komoře nebo raději ne?

Proč nemít náboj v komoře?

Nejprve zkusím rozebrat obecné argumenty proč nenosit. Prakticky jsou dva. Ten první je bezpečnost. Nenatažená zbraň nemůže vystřelit, a to ani neúmyslně. Druhým argumentem je to, že pokud bych se dostal do situace, kdy je potřeba použít svou střelnou zbraň pro sebeobranu, dramatické nabití, tedy stažení závěru a jeho vypuštění by mohlo odradit útočníka od pokračování útoku.

Oba tyto argumenty se mmohou zdát logické a rozumné. Svým způsobem rozumné i jsou, ale problém vidím v tom, že z taktického hlediska, tedy když se opravdu budete muset bránit, ani jeden z argumentů neobstojí.

Riziko náhodného výstřelu je samozřejmě nulové u nenabité zbraně, to je fakt. Na druhou stranu, lze toto riziko prakticky eliminovat při zachování několika pravidel. Tím prvním a nejdůležitějším je, důsledné nesahání na spoušť zbraně, pokud neplanujeme střílet. Dalším neméně důležitým bezpečnostním předpokladem je, abyste nosili kvalitní pouzdro, které chrání lučík spouště a navíc je z pevného materiálu (např. kydex). Důvody jsem již rozebíral v jednom ze svých předchozích článků, takže se nechci opakovat. Kvalitní pouzdro prostě musí svou konstrukcí zajistit dostatečnou ochranu před náhodnou aktivací spouště. Pak je to ještě jedno pravidlo, které vás úchrání před nehodou, je vlastně celkem jednoduché. Zbraň opouští pouzdro pouze v případě, že ji uklízím do trezoru nebo pokud chci střílet. Když jde z pouzdra a neplanuji střílet, vždy ji musím vybít. Je to tak automatický proces, že nad ním prakticky nepřemýšlím. Jinými slovy, nabitá zbraň je pouze v pouzdře nebo ji držím v ruce zamířenou na cíl s úmyslem vystřelit. Pokud budete dodržovat těchto pár jednoduchých pravidel, nemusíte se bát o svou bezpečnost.

Kromě kvalitního vybavení, je potřeba mít u dostatečný trénink. Nakupte si pár školních  nábojů a ve volných chvílích pravidelně cvičte (říká se tomu suchý nácvik nebo-li sušení). Učte se jak bezpečně manipulovat s vaší zbraní, jak bezpečně a rychle tasit ze skrytého nošení a jak bezpečně zbraň zase uložit do pouzdra. Vždy se před nácvikem, klidně i několikrát, přesvědčte, že máte zbraň bezpečně vybitou, a že používáte jen školní náboje! Já dokonce to dělám tak, že pokud se rozhodnu trénovat, veškeré ostré střelivo zamykám do trezoru a v době nácviku mám venku jen školní náboje, abych omylem nenabil ostrou a vyvaroval se nepříjemnému překvapení.

A co se onoho „dramatického nabití“ týká, zde je to ještě složitější. Je fakt, že některé útočníky by to mohlo zastavit. Ale je  to skutečně tak? Možná ano, ale moje filozofie (a vaše by měla být stejná) je taková, že pokud vytáhnu zbraň na útočníka, musím být připravený střílet. Pokud z jakéhokoliv důvodu doufám, že zvuk závěru odradí útočníka a já nebudu muset střílet, neměl bych zbraň ze svého pouzdra vůbec vytahovat.

S tím se pojí ještě jedna věc. Je to otázka, kolik vlastně mám času na účinnout sebeobranu. Podívejte se na youtube. Najdete tam spoustu videí, kde se někdo bránil útočníkovi se zbraní v ruce. Vždy rozhodovaly sekundy! Zkuste si při vašem nácviku změřit, jak dlouho bude trvat vytažení nabité zbraně z pouzdra a výstřel. A pak to zkuste i s natažením. Když pominu riziko, že se zbraň při spěšném nabíjení může zaseknout, já osobně jsem se nikdy nedostal pod dvojnásobek doby bez natažení. Je to vteřina, ale i ta může rozhodovat.

Ale řekněme, že byste natrénovali tasení zbraně a její natažení tak, že to nebude hrát žádnou roli. Zamyslete se nad tím, že ne vždy budete moci použít obě ruce. Můžete být zraněni nebo budete jednou rukou chránit své blízkě. Co uděláte?

Proč mít náboj v komoře?

Již jsme si řekli, že nejběžnější argumenty pro to, proč nenosit náboj v komoře mají spíše nevýhody než výhody. Tak si to trochu shrňme. Zbraň v pouzdře, která je připravena k okamžité střelbě je pro vás taktickou výhodou. Můžete ji pro svou obranu použít okamžitě, a to i pouze jednou rukou. Někdy v budoucnu sepíšu článek o tom, jaké drilly bude potřeba trénovat, pokud to myslíte se svou zbraní pro sebeobranu vážně. Každopádně teď stačí vědět, že pokud budete nosit nabitou zbraň, budete mosi se bránit rychleji, pro tasení zbraně by vám měla stačit i jedna ruka, a to i tzv. ta slabá (pokud budete zraněni nebo vám situace neumožní použít vaši dominantní ruku). Pro rýpaly je nutné uvést, že zbraň se dá natáhnout i jednou rukou, ale ztrácíte rychlost a mobilitu.

Dalším důležitým aspektem je, že při nabíjení zbraně, obzvláště ve spěchu, může dojít k nějaké závadě a vy nebudete moci se účinně bránit. Vždy je totiž lepší mít nabitou zbraň kde stačí jen stisknout spoušť než ve spěchu a stresu se snažit nabíjet.

Koneckonců, pokud se chcete pokusit odradit útočníka a máte na to dostatek času, vždy můžete zkusit použít varovný výstřel.

Pouze pozor na jednu věc – každá pistole je jiná a vy byste měli respektovat její konstrukční omezení. Co tím myslím? Jedná se o to, jak je ta která pistole konstruována pro nošení v nabitém stavu. Glock má jen jednu možnost, prostě zasunete zásobník, zbraň natáhnete a uložíte do pouzdra. U ČZ-75 vypustíte kohout na bezpečnostní ozub. Tedy do pozice, kdy je kohout zbraně zajištěný proti náhodnému uvolnění a nárazu do zápalky náboje.  Některé zbraně mají pojistku a některé ne. Prostě nastudujte si co nejvíce informací o vaší pistoli, abyste ji mohli bezpečně nosit.

Jak na to?

Pokud jsem vás přesvědčil, že dává smysl nosit svou zbraň nabitou, ale stále si nejste jisti, že je to pro vás a vaše okolí bezpečné? To je v naprostém pořádku. Není potřeba být „vynervovaný“ a bát se, že si ustřelíte tu část těla, kam je namířeno ustí hlavně ve vašem pouzdru. A zejména mužská část populace se může cítit extrémně ohroženě v případě tzv. appendix carry 🙂

Začněte postupně. Nejsem si jist, jestli tento postup aplikoval někdo přede mnou, ale já si na něj přišel sám a přišel mi užitečný, proto se o něj s vámi podělím.

Začal jsem tomu říkat „polo-nabitá pistole„. O co se jedná? Princip je takový, že z počátku jsem nosil zbraň nataženou, ale bez náboje v komoře, takže i kdybych omylem stiskl spoušť, zbraň by nevystřelila. Na druhou stranu, jsem si každý večer mohl ověřit, že stav natažené zbraně zůstal takový, jaký byl ráno před odchodem z domu.

U Glocka jsem to například udělal tak, že jsem nejprve pistoli natáhl a teprve pak jsem vložil do pistole zásobník. Takto jsem pistoli nosil tak dlouho, dokud jsem si neověřil, že je bezpečné ji nosit nataženou. Teprve, když jsem si ověřil, že se mi nikdy nepovedlo „vystřelit“, začal jsem nosit zbraň opravdu nabitou.

Věřím, že tento postup je rozumně bezpečný a zajistí dostatečnou důvěru v bezpečnost zbraně a hlavně sebe při nošení zbraně. A hlavně být připravený bránít sebe a své blízké opravdu každý den.

24 odpovědí na “Náboj v komoře – mít či nemít”

 1. Podotkl bych ještě konstrukční vhodnost pistole pro nošení, proto, že nezanedbatelná je i tzv. pádová bezbečnost, což znamená, že v případě nošení náboje v komoře je bezpečná a tím pádem použitelná jen zbraň s automatickou blokací úderniku. Tak že, například CZ 75 nesplňuje.

 2. Tuto podmínku splňuje i starší ČZ bez blokace. Řešeno pomocí tzvn. „odskoku uderníku“. Zbraň vyhovuje předepsané pádové zkoušce.
  P.S.
  Skvělý, věcný článek, bez obvyklých nesmyslů.

  1. Naprostý souhlas. Mám k ní jen jednu výhradu a to je její hmotnost a sklon k reznutí při denním nošení.

 3. Ono taky bojuji (jen plynovka) zda nosit nabitou či ne. Mám na zbrani funkci, kdy je úderník zamčený kousek dál a tím není možné po pádu vystřelit. Každopádně jsem začal používat pouzdro pro skryté nošení a v návodu je uvedeno, že je zakázáno mít náboj v komoře.

  1. Myslis bezpecnostni ozub? To by melo byt ok.

   Uprimne-u plynovky bych o tom ani nepremyslel a nosil s nabojem. Zranit se nejak zasadne nemuzes, ale co je hlavni – s plynovkou mas pouze jedinou moznost, jak se ubranit – proste co nejrychleji vystrelit a vyuzit dezorientace protivnika ke zmizeni. Jakekoliv zdrzeni (natazeni/odjisteni) muze byt fatalni.

   1. Zdar. Plynovku nechavam mlade na stole, kdyz jdu do prace na nocni, aby mohla v klidu spat. Naboj ma v komore, zaver by pri sve sile ani nenatahla, ale kohout jde lehce. Rrsim to tim, ze jako prvni davam naboj akusticky, za nej par peprovych a nakonec opet akusticky. Prvni akusticky je pro odstraseni a zaroven v pripade chybne manipulace nezamori byt, posledni akusticky k vycisteni hlavne po vystrileni zasobniku. Na plynovce me stve jedno. Koupit si ji muzr kazdy, ale uz ti nereknou to, co vi kazdy se zbrojakem, ze kdyz hodis naboj do komory a chces uvolnit natazeny kohout vymacknutim spouste s pridrzenim kohoutu, muzr ti to pri spatnym uchopu a proklouznuti rozsekat pohubem zaveru vzad po vystrelu prsty az ke kloubum…skoleni by melo byt i pro ty, co chteji jen plynovku.

 4. 75 D compact jsem nosil u pasu ci na stehne 7 let v praci… Nosil jsem bez naboje v komore a ten efekt, taseni spolu s nabijenim je k nezaplaceni… V civilu ale budu volit Mloka 17 + doplnky a nabiteho…. Jen se budu muset preucit….

 5. Mam zkusenost jeste ani ne rok starou, kdy zlodej stojici jen par metru prede mnou poslechnul a nuz z ruky zahodil, az po vystrelu (varovnem, zamerne mirenem mimo nej). A ani pak se zbrane nebal natolik, aby poslechnul i dalsi pokyn a lehnul si – misto toho se otocil a utekl.

  Odstrasujici efekt nabijeni v nekterych pripadech urcite zabere, jenze, nikdy nevite, zda se kladne projevi prave v te vasi konkretni situaci. Zato je zcela jiste, ze nabiti bude stat nejaky ten cas, ktereho ale nemusi byt nazbyt.

  Sebeobranne noseni v „nepripravenem stavu“ je kratkodobe nahradni reseni v situaci, kdy si clovek sam sebou neni jist. Dlouhodobe je ale potreba vyresit primarni problem – poridit si vhodnou zbran, pouzdro a nadrilovat zachazeni tak, aby se clovek sam sebe nebal.

  1. Naprosty souhlas s tim nadrilovanim.

   Co se Tveho zazitku tyce-gratuluji k tomu, ze jsi to takhle zvladnul. Hlasil jsi to pak?

 6. Jo, jasne, ze jsem to hlasil. Kdyby ne, tak o tom urcite nemluvim na verejnem blogu.

  A durazne varuju pred napadem neco takoveho zkouset ututlat. V teto veci prijala linka 158 tri oznameni od pozornych obcanu.

 7. Já se naopak přikláním k nošení v nenabitém stavu. Ano sloužil jsem několik let jako policista a nosil jsem ji tak. Asi může skutečně nastat situace, kdy je potřeba ona vteřina navíc. Někdo předemnou vyskočí s nožem a pak nabíjení skutečně zdrží. Ale co jsem se setkal několikrát v ostré akci, tak ta vteřina tam vždy byla. A naučil jsem se natahovat závěr jednou rukou i o opasek nebo o stehno, tedy to je pro případ, že bych měl k dispozici jen jednu ruku. Ale je to asi o přístupu. Já se prostě s neustále nataženou zbraní necílil tak nějak dobře.
  Asi to bude tím, že jednou při nácviku se zbraněmi na policejním tréninku (všechny zbraně zkontrolované, zásobníky prázdné) a přesto jedna zbraň prostřelila kolegovi hlavu. Trénovalo se přebíjení ve změně pozic a prostě jeden kolega měl na opasku dvě pouzdra se zásobníky. Jeden prázdný ukazoval při kontrole a druhý plný na opasku jaksi zapomněl a pak v rychlosti cvičení přebyl tím plným. Nemá to tedy nic společného s nábojem v komoře, ale je to nepříjemná vzpomínka na nečekaný výstřel. Druhá událost nastala když se jelo na akci a kolega na zadním sedadle vozu natáhl škorpiona a tomu se utrhla zádržka závěru nebo co a celá dávka šla do podlahy vozu. Technická chyba zbraně.

  Prostě raději na jistotu. Stokrát v pohodě a pak třeba z technického selhání vystřelí nebo cokoli. Tedy neodsuzuji náboj v komoře, jen zde chci zastoupit ty, kteří se tomu vyhýbají. 🙂 Nevím jestli bych změnil názor. Necítím se moc s nabitou zbraní mimo mé ruce a plně pod kontrolou kam směřuje hlaveň.

  1. Je otazka, jestli na tohle nutne musi existovat jedina spravna odpoved na ktere se vsichni shodnou. Dulezitejsi se mi jevi aby clovek vedel v jakem stavu zbran ma (idealne stale stejnem) a mel nadrilovano jak s ni z tohoto stavu bezpecne a spolehlive manipulovat. Tohle je z hlediska bezpecnosti (ale dokonce i rychlosti pouziti) o rad dulezitejsi nez to, kterou z metod si konkretni nositel zvoli.

   Ale dovolim si tu jeste jednu kratkou uvahu – ani na podporu noseni naboje v komore, spis jako upozorneni na jeden z mene zrejmych dopadu tohohle rozhodnuti.

   Pokud mam prakticky vzdycky naboj v komore, je daleko mensi prostor na to, abych zbran jsa unaven, ve stresu ci jinak zmaten omylem povazoval za bezpecne vybitou – protoze ji v takovem stavu proste normalne nikdy nemam.

   Ten, kdo nosi bez naboje si musi dat daleko vetsi pozor na to, aby se nedopustil smrtelneho omylu ve veci momentalni bezpecnosti zbrane.

   Z tohoto uhlu pohledu tak muze byt trvale noseni s nabojem v hlavni bezpecnejsi (a ted myslim pro nositele, nikoliv z hlediska rychlosti pouziti) nez noseni bez naboje.

   1. Myslím že kontrola nenabitého stavu zbraně před každou manipulací je naprostou samozřejmostí za každé situace. Žádné spoléhání na to, že je zbraň nenabitá, nepřipadá v úvahu.

    1. Pripominam, ze jsem to ja kdo tu haji svuj nazor z pozice „kdyz mate bezpecnou manipulaci se zbrani zvladnutou a zazitou tak …“ kdezto vy jste az dosud stavel na „kazdy i tak muze udelat chybu a proto …“.

     1. Já zastáváme názor, nikdy náboj v komoře, pokud se bezprostředně nechystám střílet. Možnou výjimkou by bylo, kdybych šel do míst, kde se s velkou pravděpodobností dají čekat nějaké problémy.

 8. Nejde o vás, ale o to, že nikdy nelze stoprocentně vyloučit možnost, že se k vaší zbrani dostane někdo jiný, kdo z blbosti stiskne spoušť. To že by někdo předtím zbraň ještě z blbosti také natáhl, je už velmi nepravděpodobné.

  1. To je trochu jina situace, nez ktere tu byla dosud rec. Pokud nemam zbran pod kontrolou, pak by rozhodne mela byt vybita a bez vlozeneho zasobniku. Dokonce i kdyz ji odkladam na kratky okamzik. Tady ale diskutujeme spis situaci, kdy mam zbran u sebe.

   1. Může nastat situace, kdy to bude mimo vaši kontrolu. Třeba autonehoda, nebo nějaký úraz. Dají se představit i jiné důvody. Člověk není dokonalý. Myslím, že někdo „náhodně“ zastřelený vaší zbrani nestojí za ten zlomek času, o který vás zdrží nabití zbraně v případě nutností jejího použití.

    1. Vyzkousejte si to. Ja to zkousel.

     Postavte se celem k terci ve vzdalenosti cca 5m a vedle vas at se postavi kolega beze zbrane, otoceny od terce. At se rozebehne smerem od terce a vy, kdyz periferne zaznamenate jeho pohyb (tzn. pocinajici utok) taste (ze skryteho noseni) a vypalte na terc. On at si zapamatuje, kde byl, kdyz zaznel vystrel a to misto vam ukaze. Opakujte alespon trikrat a v kazdem z tech tri pokusu je treba zasahnout vitalni zonu terce, jinak test neni vypovidajici (protoze palite na rychlost, jenze vy potrebujete i zasahnout),

     Vyzkousejte s a bez naboje v komore. Pri planovani testu pocitejte s tim, ze za vami by melo byt nejmin 15 metru mista, at ma kolega kam bezet.

     Mozna i pote setrvate na nazoru, ze noseni bez naboje v komore je pro vas vhodnejsi. Ja vam to v zadnem pripade neberu. Ale zkuste si nejprve jak velky realny vliv ma to, co nazyvate „zlomkem sekundy“ a teprve pak se rozhodnete definitivne.

 9. Pánové, chtěl jsem se zeptat ohledně výše zmíněného odskoku kohoutu. Několikrát jsem našel popis tohoto mechanismu, ale zatím jsem nikdy nedržel v ruce zbraň, která jej má. Setkal jsem se i s tím, že někdo tvrdí, že odskok je jen jiný název pro první ozub na kohoutu.
  Mohl by někdo se zkušeností napsat příklad zbraně s tímto mechanismem a popsat jak pracuje. Osobně se mi zdá, že odskok nemusí pádovou jistotu zaručit. Zdá se mi až nepravděpodobné, že by pružina odskoku mohla ztlumit pád zbraně přímo na kohout.

  1. Myslím že jde o mechanickou zábranu, která nedovolí aby se kohoutek dotkl úderníku, pokud není plně zmáčknuta spoušť. Což při pádu ani jiné nechtěné manipulaci nemůže samozřejmě nastat.

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..