Nový projekt – mapa arogantních úředníků

Již delší dobu pozoruji, že funkčnost námi placených úředníků je čím dál, tím horší. Nedávno jsem měl docela zvláštní zážitek, kdy úředníci jisté obce, kde jsem si potřeboval ověřit určité informace, se ke mě chovali velmi vrchnostensky a dokonce se mě pokusili potrestat za to, že jsem si dovolil se na ně stěžovat, což mi následně potvrdila i paní starostka:

Vy jste dobrý, na nás podáváte stížnost, že jste to neměl vyřízené hned (v zákonné lhůtě, pozn. autora), ale pak se divíte, že Vám to paní ….. (jméno úřednice odstraněno autorem) zpoplatní. Ono ji to ale bude stát spoustu času. Když to berete oficiálním mechanismem žádosti o informaci, tak to má své náležitosti.
Kdybyste se mě zeptal normálně, tak bych Vám to řekla normálně a zadarmo 🙂

Tenhle styl komunikace mi přijde natolik absurdní a nepřijatelný, že jsem se domluvil ještě s pár kolegy a rozhodli jsme se zmapovat, jestli tento případ je ojedinělým excesem nebo, jestli je to běžným standardem.

Strategie je jednoduchá, neplánujeme žádný kobercový nálet na jednotlivé úřady, ale místo toho jen tiše a opatrně sbírat informace o tom, jak se k nám budou chovat jednotliví zástupci státní správy a samospráv při řešení běžných životních situací. Budou se nám snažit vyjít vstříc a pomoci? Nebo se dočkáme spíše obstrukcí, povýšenosti a arogance? To uvidíme, já však chci pevně věřit, že to v úvodu článku byl ojedinělý exces.

Vše budeme řešit přesně podle zákonů naší země, jednotlivé případy budeme podrobně dokumentovat, ale hlavně dotahovat do konce. Tedy i za cenu správních žalob, abychom ukázali, kolik úsilí je někdy potřeba, abyste se dobrali toho, na co máte ze zákona nárok.

Vzhledem k rychlosti jednotlivých úřadů a soudů to bude projekt na hodně dlouhou dobu, ale abyste měli přehled o tom, že jsme neusnuli na vavřínech, budu zde postupně přidávat jednotlivé uzavřené případy a jejich stručné shrnutí. Po ukončení projektu následně připravím podrobnou studii, kde shrnu všechny případy, včetně těch, kde neuspějeme.

Úspěšně uzavřené případy

Podání žádosti o vydání třetí RZ (Magistrát města Kladna)

Lze zažádat o RZ na přípojné zařízení (nosič kola) prostřednictvím datové schránky nebo je nutné žádost vytisknout a odnést na úřad? Podle mgr. Jiřího Tesaře, vedoucího oddělenı́ dopravně správních agend je to ta druhá možnost, tedy vzít si den dovolené a jít uctivě žmoulat čepici před vrchností. Jsem moc rád, že za „pouhých“ 67 dní tento úředník, absolvent policejní akademie, změnil názor a my jsme si můžeme připsat zásluhu nad elektronizaci státní správy (i když proti její vůli). Jen je škoda, že kvůli tak jednoduchému úkonu, muselo v našem spise vzniknout 17 dokumentů.

Na druhou stranu, magistrát neměl problém poskytnout informace o vzdělání a příjmech mgr. Tesaře, který žádost vyřizoval.

Překročení rychlosti na D0 (Město Říčany)

Překvapivě jednoduchý případ, kdy správní orgán poslal výzvu k zaplacení určené částky provozovateli vozidla, které bylo změřeno automatickým radarem. Správní orgán na dotaz poskytl informace o platové třídě úřednice Gabriely Černé, ale odmítl poskytnou konkrétní čísla. Žalobu jsme v tomto případě nepodávali.

Překročení rychlosti na D1 (MÚ města Velké Meziříčí)

Velmi komplikovaný případ bagatelního překročení rychlosti, který se táhl neuvěřitelné tři roky, než byl uzavřen. Městský úřad města Velké Meziříčí funguje jako velmi dobře namazaný stroj na peníze, avšak o zákonnost svého rozhodování se příliš nezajímá. Ještě strašidelnější je to v tom, že krajský úřad v Jihlavě je v této úřednické zvůli podporuje a častokrát musí zasáhnout ministerstvo nebo dokonce soud. Spis neposílají, na stížnosti nereagují a dokonce mají tolik drzosti, že u přestupku, kde zanikla odpovědnost z důvodu promlčení, neváhají uznat obviněného vinným. A nadřízený úřad? Odvolání ignoruje a teprve žalobou u soudu jsme se domohli zrušení tohoto právního paskvilu. Ostatně kraj Vysočina a Jihomoravský kraj jsou kraje, kde honbou za pokutami, zejména v dopravě, již pozbyli veškerou soudnost a už si ani na dvouinstanční řížení nehrají neboť zde je prakticky každé odvolání zbytečné, neboť tady se na spravedlnost nehraje.